Aanscherping handhavingsbeleid dieselmotorenemissie

Helmond, 1 maart 2024

Het terugdringen van het aantal blootstellingen aan dieselmotorenemissie (DME) is een van de speerpunten van de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en daarmee van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) als toezichthouder. Om die reden heeft de NLA haar handhavingsbeleid DME per 1 januari 2024 aangescherpt.  

De Arbeidsinspectie stelt dat machines met een vermogen tot 56 kW alleen gebruikt mogen worden als deze voorzien zijn van motoren volgens de hoogste emissienorm (Stage V). Bovendien moeten alle machines kleiner dan 19 kW worden voorzien van een roetfilter, met een effectiviteit van minimaal 95% of worden vervangen door een elektrische machine. Als de diesel aangedreven machine nog niet vanuit de fabriek is voorzien van een effectief roetfilter, moet deze dus alsnog worden aangebracht (een zgn. ‘retrofit’ roetfilter).

Concreet zijn de regels op dit moment:

  • Stage V motoren tot 19 KW worden als onvoldoende veilig beschouwd door de NLA. Een (opsteek- of retrofit-) roetfilter is, per direct verplicht om een reductie van tenminste 95% te behalen. Het roetfilter moet op de “VERT-Lijst” zijn vermeld. Dit geldt voor zowel binnen- als buitensituaties.
  • Stage V motoren van 19 tot 56 KW worden als voldoende veilig beschouwd door de NLA. 
  • Voor Stage klasse lager dan V is per direct een (opsteek- of retrofit-) roetfilter altijd verplicht. Het roetfilter moet op de “VERT-Lijst” zijn vermeld. Dit geldt voor zowel binnen- als buitensituaties

Aanvullende eisen voor binnensituaties:

Op moment van inspectie handhaaft de NLA:

  • < 4T hefvermogen, direct binnen 6 maanden vervangen of alleen buiten gebruiken
  • 4T – 8T hefvermogen én ouder dan 5 jaar, direct binnen 6 maanden vervangen of alleen buiten gebruiken
  • 4T – 8T hefvermogen én jonger dan 5 jaar, vervangen bij leeftijd van 5 jaar of alleen buiten gebruiken
  • Tot 8T, nieuw aan te schaffen heftruck vanaf 1-1-2024, nooit binnen inzetten.

Ga terug naar het overzicht